องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


วันที่ 17 มีนาคม 2565 ประชุมประจำเดือน เพื่อซักซ้อมการทำงานในแต่ละส่วนงาน


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม พร้อมเจ้าหน้าที่ได้มีการประชุมหารือข้อราชการ พร้อมกับรายงานผลการทำงานของแต่ละส่วนงาน

2023-09-08
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-04