องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  คณะกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบ...
   

ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดยนายประธาน หาญเชิงชัย นายกอบต....

  รับมอบถุงยังชีพจากอำเภอศรีบุญเรือง (COVID-19)
   

วันที่14 เมย.63 อบต.หันนงาม ได้รับมอบถุงยังชีพจากอำเภอศรีบุญเรือง และได้ทำการมอบถุงยังชีพ ให้กับผ...

  คณะกรรมการโรคติดต่อ ตำบลหันนางาม
   

ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 13.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดยนายประธาน หาญเชิงชัย นายกอบต....

  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ วาตภัย จำนวน 7 ครัวเรือน
   

ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดย นายประธาน หาญเชิงชัย นายกอบต...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019
 
 
พระราชประวัติ รัชกาลที่10

 

 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
น้อยที่สุด