องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยกวางโตน  หมู่ที่  3  บ้านห้วยกวางทอง  ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39180