องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]0
2 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]0
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 2/2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]0
4 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสถาฯ ประจำปี 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]0
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 1/2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]0
6 บันทึกรายงานการประชุมสภา61 [ 8 ก.พ. 2562 ]6
7 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก [ 18 ก.ค. 2557 ]16
8 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2557 [ 18 ก.ค. 2557 ]15
9 รายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2557 [ 18 ก.ค. 2557 ]8
10 บันทึกการประชุมสภา 1/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]7
11 บันทึกการประชุมสภา 2/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]10
12 บันทึกการประชุมสภา 3/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]9
13 บันทึกการประชุมสภา 4/2563 [ 30 พ.ย. 542 ]8