องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ง 63 รอบ 6 เดือน [ 15 มิ.ย. 2564 ]7
2 แผนบริหารความเสี่ยง 64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]8
3 รายงานการประเมินความเสี่ยง 63 [ 5 เม.ย. 2564 ]7
4 นโยบายและการบริหารความเสี่ยง 63 [ 7 ม.ค. 2564 ]7
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ง63 [ 7 ม.ค. 2564 ]7
6 นโยบายและการบริหารความเสี่ยง 64 [ 4 ม.ค. 2564 ]7
7 นโยบายบริหารความเสี่ยง 63 [ 7 ม.ค. 2563 ]6
8 แผนบริหารความเสี่ยง 63 [ 7 ม.ค. 2563 ]7