องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
การบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนบริหารความเสี่ยง 65 [ 8 มี.ค. 2565 ]45
2 นโยบายบริหารความเสี่ยง65 [ 8 มี.ค. 2565 ]45
3 ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง65 [ 8 มี.ค. 2565 ]45
4 ส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]44
5 ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ง 63 รอบ 6 เดือน [ 15 มิ.ย. 2564 ]92
6 แผนบริหารความเสี่ยง 64 [ 15 มิ.ย. 2564 ]90
7 รายงานการประเมินความเสี่ยง 63 [ 5 เม.ย. 2564 ]84
8 นโยบายและการบริหารความเสี่ยง 63 [ 7 ม.ค. 2564 ]93
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ง63 [ 7 ม.ค. 2564 ]88
10 นโยบายและการบริหารความเสี่ยง 64 [ 4 ม.ค. 2564 ]91
11 นโยบายบริหารความเสี่ยง 63 [ 7 ม.ค. 2563 ]91
12 แผนบริหารความเสี่ยง 63 [ 7 ม.ค. 2563 ]92