องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร64 [ 5 ก.พ. 2564 ]12
2 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาปี 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]12
3 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]8
4 ประมวลจริยธรรม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]118
5 ประมวลจริยธรรมการเมือง 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]107
6 ประมวลจริยธรรมสภา 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]110
7 ประมวลจริยธรรม 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]103
8 ประมวลจริยธรรมสภา 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]117
9 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]122
10 ประมวลจริยธรรม 2557 (ข้าราชการท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร และ สภาฯ) [ 18 ก.ค. 2557 ]124
11 ประมวลจริยธรรม 2557 (พนักงานส่วนท้องถิ่น) [ 18 ก.ค. 2557 ]109