องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร64 [ 5 ก.พ. 2564 ]180
2 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาปี 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]183
3 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]159
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร63 [ 22 ม.ค. 2563 ]139
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา63 [ 20 ม.ค. 2563 ]139
6 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 63 [ 20 ม.ค. 2563 ]141
7 มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2563 ]135
8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]139
9 ประมวลจริยธรรม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]147
10 ประมวลจริยธรรมการเมือง 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]166
11 ประมวลจริยธรรมสภา 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]151
12 ประมวลจริยธรรม 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]161
13 ประมวลจริยธรรมสภา 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]152
14 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]148
15 ประมวลจริยธรรม 2557 (ข้าราชการท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร และ สภาฯ) [ 18 ก.ค. 2557 ]174
16 ประมวลจริยธรรม 2557 (พนักงานส่วนท้องถิ่น) [ 18 ก.ค. 2557 ]141