องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร64 [ 5 ก.พ. 2564 ]130
2 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายการเมืองฝ่ายสภาปี 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]130
3 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 64 [ 5 ก.พ. 2564 ]124
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร63 [ 22 ม.ค. 2563 ]108
5 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา63 [ 20 ม.ค. 2563 ]109
6 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 63 [ 20 ม.ค. 2563 ]108
7 มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ม.ค. 2563 ]104
8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]109
9 ประมวลจริยธรรม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]112
10 ประมวลจริยธรรมการเมือง 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]114
11 ประมวลจริยธรรมสภา 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]116
12 ประมวลจริยธรรม 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]130
13 ประมวลจริยธรรมสภา 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]122
14 ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร 2560 [ 12 ก.ย. 2561 ]117
15 ประมวลจริยธรรม 2557 (ข้าราชการท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร และ สภาฯ) [ 18 ก.ค. 2557 ]126
16 ประมวลจริยธรรม 2557 (พนักงานส่วนท้องถิ่น) [ 18 ก.ค. 2557 ]107