องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
แผนพัฒนาตำบลสี่ปี/รายงานติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]99
2 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]174
3 รายงานติดตามประเมินผลแผน 2563 (ครึ่งปีแรก) [ 22 มิ.ย. 2563 ]158
4 รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]152
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 12 มิ.ย. 2562 ]154
6 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น61 [ 3 มิ.ย. 2562 ]147
7 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น2561 ครึ่งปีหลัง [ 1 พ.ค. 2562 ]143
8 รายงานการติดตามแผน-ครึ่งปีแรก [ 4 ม.ค. 2562 ]145
9 รายงานแผนครึ่งปีแรก 2562 [ 15 ธ.ค. 2561 ]152
10 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2560-2562 [ 22 มิ.ย. 2560 ]161
11 แผนพัฒนาตำบลสี่ปี 2561-2564 [ 22 มิ.ย. 2560 ]161
12 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2558-2560 [ 18 ก.ค. 2557 ]172
13 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2557-2559 [ 18 ก.ค. 2557 ]177
14 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2556-2558 [ 15 ส.ค. 2555 ]168
15 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2555-2557 [ 3 ม.ค. 2555 ]162
16 แผนพัฒนาตำบลสามปี 2559-2561 [ 30 พ.ย. 542 ]162