องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]12
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6เดือนแรก [ 1 พ.ค. 2562 ]61
3 รางานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 61 [ 12 ต.ค. 2561 ]52
4 รายงานการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือนหลัง 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]59
5 แผนปฏิบัติการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 มี.ค. 2561 ]66
6 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ60-64 [ 26 เม.ย. 2560 ]74
7 คำสั่ง [ 26 เม.ย. 2560 ]65
8 ประกาศ [ 26 เม.ย. 2560 ]68
9 ประกาศเจตจำนง [ 26 เม.ย. 2560 ]61
10 บันทึก [ 26 เม.ย. 2560 ]65
11 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ60 [ 26 เม.ย. 2560 ]64
12 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ61 [ 26 เม.ย. 2560 ]64
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก [ 30 พ.ย. 542 ]69