องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
คะแนน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คะแนน ITA 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]17
2 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 11 มี.ค. 2565 ]88
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]86
4 คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 9 มี.ค. 2565 ]56
5 คะแนน ITA 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]129
6 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส64 [ 22 มิ.ย. 2564 ]154
7 รายงานผลคะแนน ITA 2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]141
8 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 11 พ.ค. 2564 ]162
9 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส63 [ 8 มิ.ย. 2563 ]150
10 คะแนน ITA 2561 [ 24 มิ.ย. 2562 ]126
11 แผนตรวจสอบภายในประจำปี61 [ 13 พ.ย. 2561 ]119
12 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]117
13 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 62 [ 13 พ.ย. 2561 ]145