องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
คะแนน ITA


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม