องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
คะแนน ITA


แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส63

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส63
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม