องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
จัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]73
2 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]75
3 การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]89
4 ประกาศ ราคาประเมิน ( ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 29 มี.ค. 2564 ]110
5 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 มี.ค. 2564 ]110
6 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 ส.ค. 2563 ]112
7 ประกาศ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศ [ 28 ส.ค. 2563 ]112
8 ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 ส.ค. 2563 ]102
9 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]107
10 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 พ.ค. 2563 ]100
11 โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี2561 [ 20 ธ.ค. 2560 ]123
12 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 [ 20 ธ.ค. 2560 ]125
13 ประกาศยื่นแบบ/ชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 20 ธ.ค. 2560 ]134
14 กค.1 [ 12 ต.ค. 2560 ]118
15 กค.2-2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]115
16 คู่มือจัดเก็บภาษี [ 9 ต.ค. 2560 ]125
17 ให้บริการเก็บภาษีประจำปี 2560 [ 19 ม.ค. 2560 ]121
18 ประกาศยื่นแบบชำระภาษี ปี 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]124