องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จัดเก็บรายได้


โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม