องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 200 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562ถึง พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]70
2 ประกาศ e-bibding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๖๖๐๐๓ สายบ้านสวนสวรรค์ - บ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหันนางาม [ 13 เม.ย. 2563 ]123
3 ประกาศ e-bibding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๖๖๐๐๕ สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม - บ้านนาทม หมู่ที่ ๓ ตำบลหันนางาม [ 13 เม.ย. 2563 ]113
4 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 คสล. บ้านสวนสวรรค์ [ 1 เม.ย. 2563 ]113
5 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 คสล. สายข้าง อบต.หันนางาม [ 1 เม.ย. 2563 ]93
6 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ถนน คสล.สายบ้านพ่อเภา บ้านเหล่าใหญ่ [ 17 ธ.ค. 2562 ]93
7 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ถนนลูกรังสายบ้านแม่อุ่น-ลำน้ำมอ [ 17 ธ.ค. 2562 ]94
8 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปนาพ่อสุบิน ภูดารัตน์ [ 17 ธ.ค. 2562 ]96
9 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ปรับปรุงถนน คสล.สายกลางบ้านโปร่งแจ้ง [ 6 ธ.ค. 2562 ]112
10 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านสวนสวรรค์ [ 6 ธ.ค. 2562 ]92
11 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านหันนางาม-บ้านศรีประเสริฐ [ 6 ธ.ค. 2562 ]85
12 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ปรับปรุงถนน คสล.สายสามแยก-นาทม บ้านเหล่าใหญ่ [ 6 ธ.ค. 2562 ]95
13 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ก่อสร้างรางระบายน้ำเส้นกลางบ้านโนนข่า [ 6 ธ.ค. 2562 ]86
14 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 AC บ้านนาดี - บ้านศรีเจริญ (ช่วงที่ ๑) [ 27 พ.ย. 2562 ]106
15 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 AC บ้านนาดี สายข้างร้านรองเท้านฤมล [ 27 พ.ย. 2562 ]82
16 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 AC บ้านโนนข่า สายหน้าวัดบ้านโนนข่า [ 27 พ.ย. 2562 ]91
17 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 AC บ้านหันนางาม สายหน้า รพสต.- วัดกุศลกิจพิทักษ์ [ 27 พ.ย. 2562 ]96
18 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ถนน คสล.สายข้างวัดบ้านโปร่งแจ้ง [ 18 พ.ย. 2562 ]89
19 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 ACบ้านศรีประเสรฐสายบ้านพ่อมาก คุ้มเลิศอุดม [ 12 พ.ย. 2562 ]93
20 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 AC บ้านห้วยกวางทอง [ 12 พ.ย. 2562 ]99
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10