องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2554
Updated 30 October 2019

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กลุ่มข้าวกล้องข้าวฮาง  บ้านศรีประเสริฐ  หมู่ที่  1  ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39180