องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.หันนางาม เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]15
2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]15
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]15
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]15
5 แผ่นพับแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 10 ก.พ. 2563 ]8
6 แผนการเสริมร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันารทุจริต 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]9
7 มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของ อบต. [ 16 ต.ค. 2562 ]7
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 2 เม.ย. 2562 ]8
9 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น62 [ 8 ก.พ. 2562 ]7
10 นโยบานการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.พ. 2562 ]7
11 แผนอัตรากำลัง61-63 [ 1 พ.ค. 2561 ]7
12 แผนพัฒนาบุคลากร 61-63 [ 1 พ.ค. 2561 ]5
13 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น61 [ 1 ก.พ. 2561 ]8