องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]19
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2566 ]48
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2566 ]20
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การพัฒนาบุคลากร) [ 18 เม.ย. 2566 ]19
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การประเมินผลการปฏิบัติราชการ) [ 18 เม.ย. 2566 ]17
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (การให้คุณให้โทษและการให้ขวัญกำลังใจ) [ 18 เม.ย. 2566 ]16
7 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]17
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 ม.ค. 2566 ]21
9 หลักเกณฑ์การบริหารและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]104
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]96
11 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 เม.ย. 2565 ]101
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร [ 5 เม.ย. 2565 ]93
13 ประกาศอบต.หันนางาม เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]228
14 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]220
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]191
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]176
17 แผ่นพับแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 10 ก.พ. 2563 ]166
18 แผนการเสริมร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันารทุจริต 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]169
19 มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของ อบต. [ 16 ต.ค. 2562 ]165
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 2 เม.ย. 2562 ]163
 
หน้า 1|2