องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 2 เม.ย. 2562 ]97
2 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น62 [ 8 ก.พ. 2562 ]108
3 นโยบานการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ก.พ. 2562 ]107
4 แผนอัตรากำลัง61-63 [ 1 พ.ค. 2561 ]102
5 แผนพัฒนาบุคลากร 61-63 [ 1 พ.ค. 2561 ]105
6 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น61 [ 1 ก.พ. 2561 ]108