องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]37
2 กฏบัตรตรวจสอบภายใน 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]26
3 กฎบัตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]87
4 แผนตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]98
5 แผนตรวจสอบภายในระยะยาว65-67 [ 8 มี.ค. 2565 ]101
6 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]84
7 หนังสือส่งแผนตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]83
8 นโยบายตรวจสอบภายใน65 [ 8 มี.ค. 2565 ]74
9 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ2563 [ 14 มิ.ย. 2564 ]166
10 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]118
11 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]146
12 หนังสือส่งแผนตรวจสอบภายใน64 [ 15 ต.ค. 2563 ]121
13 แผนตรวจสอบภายใน2564 [ 15 ก.ย. 2563 ]116
14 หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต หันนางาม เข้าตรวจงานตรวจสอบภายใน 62 [ 22 ต.ค. 2562 ]156
15 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 63 [ 3 ต.ค. 2562 ]147
16 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในุ63 [ 3 ต.ค. 2562 ]144
17 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]158
18 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน63 [ 1 ต.ค. 2562 ]126
19 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]138
20 แผนการตรวจสอบระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]142
 
หน้า 1|2