องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต หันนางาม เข้าตรวจงานตรวจสอบภายใน 62 [ 22 ต.ค. 2562 ]59
2 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 63 [ 3 ต.ค. 2562 ]55
3 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในุ63 [ 3 ต.ค. 2562 ]53
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]71
5 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน63 [ 1 ต.ค. 2562 ]58
6 แผนการตรวจสอบระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]53
7 รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]61
8 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 62 [ 1 พ.ค. 2561 ]51
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 62 [ 1 พ.ค. 2561 ]56