องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ2563 [ 14 มิ.ย. 2564 ]2
2 แผนตรวจสอบภายใน2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]4
3 กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]2
4 เอกสารแนบแผนตรวจสอบภายใน2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]2
5 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]3
6 นโยบายตรวจสอบ64 [ 15 ต.ค. 2563 ]3
7 หนังสือส่งงานตวจสอบภายใน2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]2
8 หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต หันนางาม เข้าตรวจงานตรวจสอบภายใน 62 [ 22 ต.ค. 2562 ]2
9 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 63 [ 3 ต.ค. 2562 ]2
10 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในุ63 [ 3 ต.ค. 2562 ]3
11 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]3
12 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน63 [ 1 ต.ค. 2562 ]2
13 แผนการตรวจสอบระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]2
14 รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]3
15 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 62 [ 1 พ.ค. 2561 ]2
16 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 62 [ 1 พ.ค. 2561 ]2