องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนตรวจสอบภายใน2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]44
2 กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]42
3 เอกสารแนบแผนตรวจสอบภายใน2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]44
4 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]48
5 นโยบายตรวจสอบ64 [ 15 ต.ค. 2563 ]41
6 หนังสือส่งงานตวจสอบภายใน2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]47
7 หนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ อบต หันนางาม เข้าตรวจงานตรวจสอบภายใน 62 [ 22 ต.ค. 2562 ]103
8 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 63 [ 3 ต.ค. 2562 ]103
9 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในุ63 [ 3 ต.ค. 2562 ]94
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 63 [ 1 ต.ค. 2562 ]115
11 คำสั่งมอบหมายงานตรวจสอบภายใน63 [ 1 ต.ค. 2562 ]98
12 แผนการตรวจสอบระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]95
13 รายละเอียดประกอบแผนระยะยาว - 62-64 [ 1 พ.ค. 2561 ]102
14 แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 62 [ 1 พ.ค. 2561 ]93
15 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 62 [ 1 พ.ค. 2561 ]95