องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


26 กันยายน 2565 /ท่านรองประดิษฐ์ ศรีภูมิ/รองชัยเวทย์ บัวจารย์/เลขานายก นางศิริวรรณ ป้านภูมิ พร้อมกองช่าง อบต.หันนางาม ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง.ม.5.4.2.8.6วางท่อระบายน้ำ


26/9/65/ท่านรองประดิษฐ์  ศรีภูมิ/รองชัยเวทย์ บัวจารย์/เลขานุการนายก อบต. นางศิริวรรณ  ป้านภูมิ พร้อมกองช่าง.ได้รับมอบหมายจากท่านนายกบัญญัติ  ข้อโทน นายก อบต.หันนางาม ลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง.ม.5.4.2.8.6วางท่อระบายน้ำ

2022-10-07
2022-10-05
2022-09-26
2022-03-30
2022-03-17
2022-03-09
2022-03-07
2022-02-23
2022-02-08
2021-09-14