องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


5 ตุลาคม 2565 ท่านนายกบัญญัติ ข้อโทน นายกองการบริหารส่วนตำบลหันนางาม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ฯ อบต.หันนางาม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หันนางามลงพื้นที่ช่วยเหลือผูประสบสาธา


5 ตุลาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านนายกบัญญัติ  ข้อโทน  นายกองการบริหารส่วนตำบลหันนางาม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.หันนางาม ลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โดยนำถุงทรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากอุทกภัย และขอให้ประชาสัมพันธ์ ประชาชน/เกษตรกร ที่อาศัยใน พื้นที่ที่ลุ่มต่ำ /พื้นที่ บริเวณลำน้ำ ต่างๆ เฝ้าระวังและเก็บทรัพย์สิน ต่างขึ้น ที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหาย

2022-10-07
2022-10-05
2022-09-26
2022-03-30
2022-03-17
2022-03-09
2022-03-07
2022-02-23
2022-02-08
2021-09-14