องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกเหตุไฟไหม้ทุ่ง


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หันนางาม ได้รับแจ้ง ออกเหตุไฟไหม้ทุ่ง เกิดจากจุดไฟเองควบคุมไม่ได้ งานป้องกันฯ ควบคุมไฟได้ 15.41 น.

2023-09-08
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-04