องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกเหตุไฟไหม้ทุ่ง


วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หันนางาม ได้รับแจ้ง ออกเหตุไฟไหม้ทุ่ง เกิดจากจุดไฟเองควบคุมไม่ได้ งานป้องกันฯ ควบคุมไฟได้ 15.41 น.

2023-05-19
2023-04-27
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15