องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม นำโดยท่านนายก นายบัญญัติ ข้อโทน ท่านปลัด นายภูษิต เต็มแสง ให้การต้อนรับท่านนายอำเภอศรีบุญเรือง นายเพทาย จรกระโทก และส่วนราชการทุกภาคส่ว


วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม นำโดยท่านนายก นายบัญญัติ ข้อโทน ท่านปลัด นายภูษิต เต็มแสง ให้การต้อนรับท่านนายอำเภอศรีบุญเรือง นายเพทาย จรกระโทก และส่วนราชการทุกภาคส่วน เพื่อหารือแนวทางในการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2023-05-19
2023-04-27
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15