องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองช่าง อบต.หันนางาม ร่วมออกตรวจสอบรับรองแบบแปลนโรงแรมไฮคลีครีสอร์ทร่วมกับผังเมืองจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด


วันที่  20  มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองช่าง อบต.หันนางาม  ร่วมกับหน่วยงาน ได้แก่ อำเภอศรีบุญเรือง สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับรองแบบแปลนโรงแรมไฮคลีครีสรีสอร์ท 

2023-05-19
2023-04-27
2023-04-12
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-17
2023-03-16
2023-03-16
2023-03-15