องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าสำนักปลัด


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายบัญญัติ  ข้อโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนายสมคิด จำนงค์พันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

2023-09-08
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-04