องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ


องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้จัดโครงการกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (แนวทางสร้างสุขเพื่อสุขภาพจิตที่ดีในวัยเกษียณ) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันนางาม

2023-09-08
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-04