องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ วาตภัย จำนวน 7 ครัวเรือน


ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดย นายประธาน หาญเชิงชัย นายกอบต.หันนางาม นายภูษิต เต็มแสง ปลัด อบต.หันนางาม พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ วาตภัย จำนวน 7 ครัวเรือน

2020-09-22
2020-08-17
2020-08-16
2020-04-16
2020-04-14
2020-04-10
2020-04-10
2020-04-07
2019-09-12
2019-09-12