องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
 


พ่นยาฆ่าเชื้อจุดพักคอยโรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง หมุ่ 3 ตำบลหันนางาม


เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 วันที่ 13 ก.ย.2564 ณ ศูนย์พักคอย รร.บ้านห้วยกวางทอง

2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13
2021-09-10
2021-09-02
2021-08-27
2021-08-26
2021-08-20
2021-08-19
2021-08-16