องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


23 กุมภาพันธุ์ 2565 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสกนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก และรอบๆ อบต.หันนางาม


วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565   นำโดยนายบัญญัติ  ข้อโทน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  และท่านปลัด ภูษิต  เต็มแสง ให้พนักงานส่วนตำบล พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสำนักงาน อบต.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรอบๆ อบต.หันนางาม

2023-09-08
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-04
2023-08-31
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-08-11
2023-08-04