องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 กฎบัตรตรวจสอบภายใน 61 [ 15 ก.ย. 2560 ]110
62 แผนตรวจสอบภายใยประจำปี 61 [ 15 ก.ย. 2560 ]110
63 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 2560 [ 12 ก.ย. 2560 ]118
64 โครงการทำดอกไม้จันทน์ [ 18 ก.ค. 2560 ]116
65 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์บุญบั้งไฟ อบต.หันนางาม ประจำปี พ.ศ.2560 [ 10 มิ.ย. 2560 ]123
66 โครงการแผนชุมชนและการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]118
67 ควบคุมภายใน [ 26 เม.ย. 2560 ]116
68 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 26 เม.ย. 2560 ]116
69 เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 เม.ย. 2560 ]109
70 บริการเคลื่อนที่ภาษีประจำปี 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]113
71 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกิน หนึ่งแสนบาท [ 13 ต.ค. 2559 ]114
72 รับโอนย้าย [ 3 ส.ค. 2559 ]123
73 ประกาศสอบราคาก่อสร้างคลองส่งน้ำ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 [ 27 เม.ย. 2559 ]113
74 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อสร้างคลองส่งน้ำ สายข้าง อบต.หันนางาม (ระยะที่ ๑) [ 25 เม.ย. 2559 ]124
75 ประมาณการ ปร. ๔,๕ ก่อสร้างคลองส่งน้ำ สายข้าง อบต.หันนางาม (ระยะที่ ๑) [ 25 เม.ย. 2559 ]113
76 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อสร้างคลองส่งน้ำ สายข้าง อบต.หันนางาม (ระยะที่ ๒) [ 25 เม.ย. 2559 ]117
77 ประมาณการ ปร. ๔,๕ ก่อสร้างคลองส่งน้ำ สายข้าง อบต.หันนางาม (ระยะที่ ๒) [ 25 เม.ย. 2559 ]117
78 ประกาศสอบราคา ก่อสร้างคลองส่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ [ 5 เม.ย. 2559 ]118
79 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร คลองส่งน้ำสายหน้าวัดบ้านห้วยกวางทอง - โนนข่า [ 4 เม.ย. 2559 ]114
80 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ก่อสร้างคลองส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำไปคุ้มนาไหม บ้านห้วยกวางทอง ตำบลหันนางาม [ 4 เม.ย. 2559 ]116
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8