องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หันนางาม


แบบฟอร์มติดต่อราชการ ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอรับเบี้ยความพิการ

    รายละเอียดข่าว

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ


    เอกสารประกอบ แบบฟอร์มติดต่อราชการ ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขอรับเบี้ยความพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม