องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์


คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม