รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 26 เม.ย. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 มี.ค. 2565 ]
....................................................................................
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]
....................................................................................
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศต่างๆ เดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]
....................................................................................
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศต่างๆ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]
....................................................................................
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างพร้อมประกาศต่างๆ เดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]
....................................................................................
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศต่างๆ เดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]
....................................................................................
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศต่างๆ เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]
....................................................................................