องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลาง + ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 คสล. บ้านหันนางาม หมู่ที่ 7 ตำลหันนางาม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง + ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ แบบ บก.01 คสล. บ้านหันนางาม หมู่ที่ 7 ตำลหันนางาม
 
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายนาพ่อสมหวัง - ป่าช้าบ้านนเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายนาพ่อสมหวัง - ป่าช้าบ้านนเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายนาพ่อสมหวัง - ป่าช้าบ้านนเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม
เปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายนาพ่อสมหวัง - ป่าช้าบ้านนเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หันนางาม