องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 31 ต.ค. 2566 ]27
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]21
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]48
5 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]46
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]45
7 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 14 มิ.ย. 2566 ]38
8 การประเมินผลและรายงานผลนโยบาย No Gift Policy [ 4 เม.ย. 2566 ]49
9 ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 29 มี.ค. 2566 ]34
10 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 13 ก.พ. 2566 ]61
11 ประกาศไม่รับของขวัญ NO Gift Policy [ 4 ม.ค. 2566 ]51
12 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 4 ม.ค. 2566 ]74
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรือง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 10 มี.ค. 2565 ]194
14 เบอร์ติดต่อ รถรับดูดสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลหันนางาม [ 10 มี.ค. 2565 ]164
15 เบอร์ติดต่อ รถรับดูดสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตำบลหันนางาม [ 10 มี.ค. 2565 ]161
16 โครงสร้างองค์กร [ 9 มี.ค. 2565 ]182
17 26 ส.ค.64 ท่านนายก อบจ.หนองบัวลำภู มอบถุงรวมน้ำใจและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดCovid-19 ที่อยู่ศูนย์พักคอยและศูนย์กักตัว ในพื้นที่ ต.หันนางาม อ.ศรีบุญเรือง [ 26 ส.ค. 2564 ]224
18 ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 28 มิ.ย. 2564 ]253
19 โครงการ BIG CLEANNING DAY 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]242
20 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ของ อต.หันนางาม (จ้างเหมาบริการทั่วไป) [ 10 มี.ค. 2564 ]322
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10