องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ HPA ข้อ 12 [ 19 มิ.ย. 2567 ]6
2 การส่งเสรมการปฏิบัติราชการด้วยรูปแบบกระบวนการทางดิจิตอล HPA ข้อ 9 [ 19 มิ.ย. 2567 ]6
3 หนังสือแจ้งการชำระภาษีออนไลน์ [ 19 มิ.ย. 2567 ]6
4 ข้อมูลปราญชาวบ้าน ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 1 พ.ค. 2567 ]2
5 รายงานสถิติการให้บริการจำนวนผู้มารับบริการ [ 23 เม.ย. 2567 ]19
6 ประกาศกองคลังเรื่อง "แจ้งเตือนการชำระภาษีป้ายประจำปี 2567" [ 18 เม.ย. 2567 ]13
7 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 เม.ย. 2567 ]7
8 คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำร้องออนไลน์ [ 5 มี.ค. 2567 ]10
9 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา [ 21 ก.พ. 2567 ]8
10 รายงานการรับขอองขวัญและของกำนัลตามนโยบสย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]9
11 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 20 ก.พ. 2567 ]8
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่องไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 20 ก.พ. 2567 ]8
13 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2567 ]14
14 ข้อมูลปราญชาวบ้าน ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 1 ม.ค. 2567 ]6
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 [ 17 พ.ย. 2566 ]29
16 มาตรการประหยัดพลังงาน [ 3 พ.ย. 2566 ]4
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม [ 31 ต.ค. 2566 ]61
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]43
19 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]69
20 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหันนางาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11