องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู มอบถุงยังชีพ โควิด - 19


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และ ดร.นิคม แสนบัว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบให้กับประชาชนชาวตำบลหันนางามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยในการรับมอบถึงยังชีพครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม นำโดย นายบัญญัติ ข้อโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม และนายกฤษฎาพร  ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม 

2024-02-15
2024-02-04
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-09
2024-01-05
2024-01-03
2023-12-22
2023-12-18
2023-12-07