องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เข้าแถวเคารพธงชาติ


วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

นำโดยนายบัญญัติ ข้อโทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

กล่าวคำปฏิณานตน เพื่อเป็นการสร้าง

วินัยให้กับข้าราชการ พนักงานจ้าง

และหารือข้อราชการ ณ ลานหน้าเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

2024-06-01
2024-05-31
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15