องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองช่าง อบต.หันนางาม ร่วมออกตรวจสอบรับรองแบบแปลนโรงแรมไฮคลีครีสอร์ทร่วมกับผังเมืองจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด


วันที่  20  มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. กองช่าง อบต.หันนางาม  ร่วมกับหน่วยงาน ได้แก่ อำเภอศรีบุญเรือง สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับรองแบบแปลนโรงแรมไฮคลีครีสรีสอร์ท 

2024-06-01
2024-05-31
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15