องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


ร่วมแสดงความยินดีกับหัวหน้าสำนักปลัด


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 นายบัญญัติ  ข้อโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนายสมคิด จำนงค์พันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

2024-06-01
2024-05-31
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15