องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมโครงการอบรมเพิ่มเติมความรู้


วันที่ 4 กันยายน 2566 นายบัญญัติ ข้อโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางามมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมโครงการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

2023-12-07
2023-11-28
2023-11-21
2023-10-26
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-13
2023-10-02
2023-09-28
2023-09-26