องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน


การอบรม โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ประจำปี 2566 

2023-12-07
2023-11-28
2023-11-21
2023-10-26
2023-10-25
2023-10-24
2023-10-13
2023-10-02
2023-09-28
2023-09-26