องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ โดยมีการจัดตั้งด่านบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรทางถนน ในช่วงปีใหม่ 2567

2024-06-01
2024-05-31
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15