องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


โครงการอบรม การมีส่วนได้เสียของผุ้บริหารท้องถิ่นฯ จังหวัดชลบุรี


นายบัญญัติ ข้อโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม นำตัวแทนผู้บริหารสภา ข้าราชการเข้าร่วมการอบรมโครงการ การมีส่วนได้เสียของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม การสั่งให้พ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่น จากการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อบกพร่องการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ โรงเรียนเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2567

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15
2024-02-04
2024-01-12