องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


โครงการกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม จัดกิจกรรม โครงการกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยมีนายบัญญัติ ข้อโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันนางาม ร่วมให้ความรู้กับผู้สูงวัยที่เข้ากิจกรรม ในวันที่ 11 เมษายน 2567 

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15
2024-02-04
2024-01-12