องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


โครงการพระราชเสาวนีย์ (ในโครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน เฉลิมพระเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ 2567


วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดยนายบัญญัติ ข้อโทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม นายภูษิต เต็มแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ร่วมกับชุมชนบ้านโปร่งแจ้ง จัดโครงการพระราชเสาวนีย์ (ในโครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน เฉลิมพระเกียรติ) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนายเพทาย จรกระโทก ท่านนายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครังนี้
2024-06-01
2024-05-31
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15