องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ วาตภัย จำนวน 7 ครัวเรือน


ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดย นายประธาน หาญเชิงชัย นายกอบต.หันนางาม นายภูษิต เต็มแสง ปลัด อบต.หันนางาม พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ วาตภัย จำนวน 7 ครัวเรือน

2024-06-01
2024-05-31
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15