องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


คณะกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 10.00 องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม โดยนายประธาน หาญเชิงชัย นายกอบต.หันนางาม นายภูษิต เต็มแสง ปลัด อบต.หันนางาม นายสระไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง นางมาลัย วงษาธรรม ผอ.รพ.สต.หันนางาม และคณะกรรมการโรคติดต่อ ตำบลหันนางาม ได้ต้อนรับคณะกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยนายแพทย์พนัส วงษ์เกลียวเรียน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้ลงพื้นที่จุดคัดกรองตำบลหันนางาม และบ้านศรีประเสริฐ หมู่ 1 เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงภายในพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15
2024-02-04
2024-01-12