องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
 


โครงการอบรมศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในด้านการป้องกันการทุจริตต่อต้านการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมวินัย สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้าเมืองที่


2024-04-11
2024-04-11
2024-04-05
2024-03-18
2024-03-04
2024-02-28
2024-02-23
2024-02-15
2024-02-04
2024-01-12