องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 
 
 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

 บ้านห้วยกวางทอง  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3  ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ 042-315668  งานกู้ชีพกู้ภัย 042-315669

E-mail : hanna-ngam@hotmail.com

Website : www.hanna-ngam.go.th

 
 

แผนที่ อบต.