องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยกวางโตน  หมู่ที่  3  บ้านห้วยกวางทอง  ตำบลหันนางาม  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู  39180