องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดประชุมสภาฯ ประจำปี 2566และประกาศเรียกประชุมสภาฯ 2566 [ 6 มิ.ย. 2567 ]4
2 รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ 1/2566 [ 6 มิ.ย. 2567 ]13
3 รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ 2/2566 [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
4 รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ 3/2566 [ 6 มิ.ย. 2567 ]10
5 รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ 4/2566 [ 6 มิ.ย. 2567 ]3
6 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]46
7 ประชุมสภา สมัญสามัญ 4/2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]45
8 ประชุมสภา สมัญสามัญ 3/2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]47
9 ประชุมสภา สมัญสามัญ 2/2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]38
10 ประชุมสภา สมัญสามัญ 1/2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]48
11 ประกาศกำหนดประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]47
12 ประชุมสภา สมัยสามัญ 2/2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]108
13 ประชุมสภา สมัญสามัญ 3/2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]95
14 ประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]96
15 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]196
16 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]210
17 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 2/2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]209
18 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสถาฯ ประจำปี 2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]202
19 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 1/2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]202
20 บันทึกรายงานการประชุมสภา61 [ 8 ก.พ. 2562 ]208
 
หน้า 1|2