องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.hanna-ngam.go.th

 
 
จัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 8 ม.ค. 2567 ]16
2 ประกาศ ให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]18
3 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 [ 25 ธ.ค. 2566 ]27
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำี พ.ศ.2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]16
5 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศ [ 8 พ.ย. 2566 ]18
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย [ 8 พ.ย. 2566 ]19
7 ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานนีบริการน้ำมัน [ 8 พ.ย. 2566 ]17
8 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2566 ]2
9 รายชื่อผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ( เปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน ไม่สามารถติดต่อได้ ) [ 1 มิ.ย. 2566 ]41
10 เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]44
11 เรื่อง ราประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]42
12 เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]42
13 ประกาศ ราคาประเมิน ( ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]46
14 ประกาศให้เจ้าของที่ดินที่วางเงินมัดจำรังวัดที่ดินค้างเกิน ๕ ปี [ 16 ก.พ. 2566 ]43
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 8 ก.พ. 2566 ]46
16 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]53
17 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]169
18 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]172
19 การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]182
20 ประกาศ ราคาประเมิน ( ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 29 มี.ค. 2564 ]211
 
หน้า 1|2